Hạn hán khốc liệt, suối khô hồ cạn ở Gia Lai

(PLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, tình hình hạn hán diễn ra ngày càng khốc liệt khiến suối khô, hồ cạn, cây lương thực héo khô đã làm nhiều người dân ở Gia Lai đứng trước nguy cơ đói nghèo.

Hạn hán khốc liệt, suối khô hồ cạn ở Gia Lai ảnh 1

Hạn hán khốc liệt, suối khô hồ cạn ở Gia Lai ảnh 2

Hạn hán khốc liệt, suối khô hồ cạn ở Gia Lai ảnh 3

Hạn hán khốc liệt, suối khô hồ cạn ở Gia Lai ảnh 4

Hạn hán khốc liệt, suối khô hồ cạn ở Gia Lai ảnh 5

Hạn hán khốc liệt, suối khô hồ cạn ở Gia Lai ảnh 6

Hạn hán khốc liệt, suối khô hồ cạn ở Gia Lai ảnh 7

Hạn hán khốc liệt, suối khô hồ cạn ở Gia Lai ảnh 8

Hạn hán khốc liệt, suối khô hồ cạn ở Gia Lai ảnh 9

Theo LỮ QUỲNH LOAN