Quản lý cá nhân huy động từ thiện ra sao?

Quản lý cá nhân huy động từ thiện ra sao?

(PLO)- Theo dự thảo, cá nhân đủ năng lực hành vi dân sự có thể được huy động từ thiện trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh, sự cố và hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
Hai thay đổi nên có ở nghị định mới về cứu trợ

Hai thay đổi nên có ở nghị định mới về cứu trợ

(PL)- Dư luận hoan nghênh trước việc Thủ tướng vừa có chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng nghị định mới để thay thế Nghị định 64/2008 (quy định việc vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ…).