Hậu Giang báo cáo đề án nhân sự, giới thiệu chức danh Bí thư

Ngày 13-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với 349 đại biểu đại diện cho trên 33.000 đảng viên của tỉnh.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Hậu Giang báo cáo đề án nhân sự, giới thiệu chức danh Bí thư  ảnh 1

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: HG

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh tại Đại hội lần này, các đại biểu có trách nhiệm quan trọng là tập trung tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 qua đó đánh giá, khẳng định những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Đồng thời, đại hội tiến hành thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

"Phát huy dân chủ và tập trung trí tuệ để lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về đạo đức và năng lực, có uy tín trong Đảng; có tầm nhìn, khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng tập hợp và đoàn kết nội bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng mà Đại hội sẽ quyết định" - ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nói.

Hậu Giang báo cáo đề án nhân sự, giới thiệu chức danh Bí thư  ảnh 2

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: HG

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang đã phát huy mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, hoàn thành và vượt 16/18 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được chú trọng, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên.

Tốc độ tăng trưởng GDP đạt khá, bình quân 6,3%/năm, quy mô kinh tế tăng gần 1,5 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng, từng bước xây dựng chuỗi giá trị nông sản và hình thành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Giá trị sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng bình quân gần 10%/năm, trong đó, ngành công nghiệp chế biến giữ vai trò trụ cột. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ bình quân đạt 7,64%/năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt dự toán hằng năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/người.

Các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết,  tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân hơn 2%/năm. Quốc phòng, an ninh được củng cố, chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại được tăng cường và mở rộng, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Trong ngày làm việc chính thức đầu tiên, Đại hội thông qua tóm tắt báo cáo chính trị,  báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ  2015 - 2020...

Buổi chiều thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện trung ương và tỉnh, góp ý và thảo luận trực tiếp tại hội trường. Đặc biệt, các đại biểu nghe báo cáo đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến hành bầu ban chấp hành và tổ chức lấy ý kiến đại biểu giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong hai ngày 13 và 14-10. Đại hội tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cạnh đó, các đai biểu tiến hành thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội có nhiệm vụ lựa chọn bầu những người tiêu biểu về đạo đức và năng lực, có uy tín trong Đảng, có tầm nhìn, khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh, có khả năng tập hợp và đoàn kết nội bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đủ về số lượng và chất lượng, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân trong tỉnh. 

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.
TP.HCM cần được trao quyền nhiều hơn để bứt tốc

TP.HCM cần được trao quyền nhiều hơn để bứt tốc

(PLO)- Các chuyên gia cho rằng, TP.HCM cần được trao quyền nhiều hơn và thoát khỏi cơ chế  xin-cho trong nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.