HĐND tỉnh Quảng Ngãi không chất vấn trực tiếp tại kỳ họp

Sáng 20-7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khoá XII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 19. Kỳ họp diễn ra trong hai ngày 20 và 21-7.

Khác với trước đây, kỳ họp thứ 19 sẽ không tổ chức chất vấn trực tiếp tại phiên họp toàn thể. Đại biểu HĐND tỉnh sẽ gửi chất vấn bằng văn bản đến thành viên UBND tỉnh, giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan liên quan những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng như thảo luận các báo cáo về tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư phát triển sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm.

Trong hai ngày làm việc, HĐND tỉnh Quảng Ngãi sẽ xem xét các tờ trình của UBND tỉnh này, dự thảo các nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh thông qua 17 nghị quyết gồm các nhóm: Nghị quyết về cơ chế chính sách, nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển, nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các dự án và các nghị quyết về các nội dung quan trọng khác.

Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm