HĐND TP Hà Nội sẽ chất vấn về ứng xử của cán bộ, công chức

Sáng 7-12, HĐND TP Hà Nội khóa XV khai mạc kỳ họp 18 và dự kiến kéo dài 3 ngày (từ ngày 7 đến 9-12).

Kỳ họp sẽ xem xét, quyết nghị một số nội dung như: Định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; định hướng khung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; định hướng kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm 2021-2025 của TP Hà Nội… và nghị quyết ban hành sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp triển khai trong nhiệm kỳ.

HĐND TP Hà Nội sẽ chất vấn về ứng xử của cán bộ, công chức ảnh 1
Kỳ họp thứ 18, HĐND TP hà Nội khoá XV khai mạc vào sáng nay 7-12. Ảnh: TP

HĐND TP sẽ thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2020; đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 phù hợp tình hình thực tiễn của Thủ đô.

Kỳ họp cũng xem xét, thảo luận và thông qua 20 báo cáo và 15 nghị quyết và 9 nghị quyết chuyên đề. Trong đó có Nghị quyết thông qua Đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa trên địa bàn TP; quy định mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của TP Hà Nội…

Đặc biệt, kỳ họp sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn với hai nội dung dự kiến: Một là công tác quản lý, khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn TP; Hai là việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ, đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri. Đồng thời tập trung thảo luận để làm sâu sắc hơn những kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

Kỳ họp cũng quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của năm 2021 với phương châm thực hiện thắng lợi ngay từ đầu nhiệm kỳ 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho cả giai đoạn 5 năm 2021-2025 đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP.

HĐND TP Hà Nội sẽ chất vấn về ứng xử của cán bộ, công chức ảnh 2
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ. Ảnh: TP

Bí thư Hà Nội lưu ý TP đã đề xuất chủ đề năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Theo đó, ông đề nghị các đại biểu thảo luận, cho ý kiến để đưa ra giải pháp “tạo chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực ngay trong năm 2021, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc, tồn tại kéo dài nhiều năm”.

Liên quan đến công tác nhân sự HĐND, UBND TP thuộc thẩm quyền HĐND TP tại kỳ họp, Bí thư Hà Nội đề nghị các đại biểu thảo luận, đánh giá và lựa chọn những cán bộ hội đủ các yếu tố đảm bảo khả năng thực thi nhiệm vụ, thực sự xứng đáng để bầu các chức danh nhằm sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy bảo đảm thông suốt hoạt động của hệ thống chính trị.