HĐND TP Hà Nội: Tăng đại biểu chuyên trách

Chiều 1-4, Quốc hội (QH) đã nghe tờ trình của Chính phủ và thảo luận về quy định số lượng đại biểu (ĐB) hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo tờ trình, nhiệm kỳ 2021-2026, Chính phủ đề nghị bố trí tổng số 19 ĐB hoạt động chuyên trách tại HĐND TP Hà Nội. Trong đó ba ĐB là lãnh đạo HĐND TP (gồm chủ tịch và hai phó chủ tịch), mỗi ban của HĐND TP bố trí bốn ĐB (gồm trưởng ban, hai phó trưởng ban và một ủy viên hoạt động chuyên trách).

Việc bố trí chức danh ĐB hoạt động chuyên trách tại HĐND quận, huyện, thị xã và HĐND xã, thị trấn được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, tại mỗi quận, huyện, thị xã có 5-6 ĐB HĐND hoạt động chuyên trách (gồm phó chủ tịch HĐND, trưởng, phó trưởng các ban của HĐND cấp huyện).

Chính phủ cho rằng đề xuất này không làm tăng số lượng ĐB HĐND TP Hà Nội (theo quy định là 95 ĐB), mà chỉ tăng số lượng ĐB hoạt động chuyên trách, tăng một số chức danh lãnh đạo của Thường trực HĐND, các ban của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Mặt khác, việc đề xuất tăng số lượng ĐB hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội chỉ thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019 của QH khóa XIV về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội.

“Sau khi kết thúc thực hiện thí điểm sẽ tiến hành tổng kết để đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp” - tờ trình nêu.

Để bảo đảm tính thống nhất khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, Chính phủ đề nghị quy định chức danh ủy viên hoạt động chuyên trách của các ban của HĐND TP Hà Nội được hưởng lương theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ bằng chức danh trưởng phòng cấp sở của TP Hà Nội.

Phát biểu sau đó, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách Lê Thanh Vân (ĐBQH tỉnh Cà Mau) đánh giá cao việc Chính phủ có tờ trình nói trên. Ông cho rằng đây là một tư duy rất mới, tích cực, coi trọng cơ quan dân cử.

Tuy nhiên, ông Vân băn khoăn: “Một ĐB HĐND chuyên trách ở TP mà chỉ tương đương với trưởng phòng, chưa bằng cấp phó của giám đốc sở làm sao giám sát được hoạt động của giám đốc sở?”.

Ông Vân cũng đề nghị mức lương khởi điểm của ĐBQH tối thiểu phải là thứ trưởng, còn phụ cấp gọi là phân công chứ không nên có hệ thống chức danh có tính chất hành chính. Lương của ĐB HĐND cũng vậy.

Giải trình sau đó, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết thời gian qua, Hà Nội tổ chức thí điểm, ĐB hoạt động chuyên trách ở các ban của HĐND TP hưởng phụ cấp 0,6, bằng phụ cấp của trưởng phòng cấp sở. “Phụ cấp của ĐB hoạt động chuyên trách ở các ban của HĐND TP không thể cao hơn hoặc bằng với phụ cấp của phó ban HĐND. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, chúng tôi sẽ nghiên cứu để làm đồng bộ” - ông Tân nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm