Hết tuổi lao động có được tham gia BHXH bắt buộc?

Vậy trường hợp của tôi có thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc hay không?

Bạn đọc Phạm Nam (TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Căn cứ Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ một tháng, kể cả hợp đồng ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi.

Theo quy định trên, trường hợp doanh nghiệp ký HĐLĐ có thời hạn từ đủ một tháng với anh Phạm Nam (NLĐ đủ tuổi hưởng hưu trí nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí) thì phải đóng BHXH bắt buộc.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm