3 băn khoăn về quy định LĐ nước ngoài phải đóng BHXH:

3 băn khoăn về quy định LĐ nước ngoài phải đóng BHXH:

(PLO)- Đó là ý kiến của các doanh nghiệp (DN) có sử dụng lao động (LĐ) nước ngoài tại Việt Nam tại Hội nghị lấy ý kiến về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài tại Việt Nam tổ chức tại TP.HCM ngày 26-5.