Đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 3 máy đo gió

Đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 3 máy đo gió

(PLO)- Hiện nay chỉ có máy đo gió đặt ở Trạm Khí tượng Huế (xã Thủy Bằng) nằm sâu trong đất liền, chưa phản ánh đúng cấp độ gió khu vực ven biển và TP Huế.