Hỗ trợ người lao động mang thai bị mất việc do COVID-19

Lý do là dịch bệnh COVID-19, các khách hàng chính ở châu Âu hủy đơn hàng. Trước những khó khăn trên, công ty buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm lao động đợt 3 với số lao động bị cắt giảm là 1.577. Việc cắt giảm này sẽ thực hiện vào cuối tháng 8 này.

Qua tìm hiểu của LĐLĐ thì trong số lao động bị cắt giảm đợt này có đến 198 nữ công nhân lao động đang mang thai có hoàn cảnh khó khăn và dự sinh trong ba tháng 9, 10, 11 năm nay. “Trước mắt, LĐLĐ đã đăng ký với BHXH quận Gò Vấp để mua BHYT hộ gia đình những tháng tiếp theo cho 198 nữ công nhân lao động của Công ty TNHH Huê Phong đang mang thai với tổng số tiền mua BHYT là gần 40 triệu đồng.

Số tiền trên được trích từ nguồn kinh phí chương trình chăm lo cho công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn của LĐLĐ quận.

Việc hỗ trợ mua BHYT cho các lao động bị cắt giảm có hoàn cảnh đặc biệt này nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các lao động nữ có BHYT khám chữa bệnh theo quy định.

Ngoài ra, nhằm giúp cho tất cả số công nhân lao động bị cắt giảm tiếp tục có việc làm ổn định cuộc sống, Ban Thường vụ LĐLĐ quận phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành tiếp tục giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu tìm việc” - ông Phạm Văn Tài cho biết thêm.

Cũng theo ông Tài, đây là lần thứ ba Công ty Huê Phong phải cắt giảm lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng số lao động phải cắt giảm là 4.023 lao động (đợt 1 là 2.222 người, đợt 2 là 224 người và đợt 3 là 1.577 người).