Hoa Sen muốn mua lại 22 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Theo đó, ngày 29-1, Hội đồng quản trị HSG thông qua chủ trương mua lại 22 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Tỉ lệ dự kiến mua lại/tổng số cổ phần đã phát hành tương đương 5%.

HSG cho biết, việc mua lại nhằm bảo vệ lợi ích cổ đông và nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang giảm sâu. Thêm vào đó, các thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước bùng nổ càng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán.

Trước tình trạng giảm sâu của thị trường chứng khoán, cổ phiếu HSG cũng giảm sàn liên tục trong nhiều phiên, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của HSG hiện đang rất hiệu quả và ổn định.

Theo lãnh đạo HSG, việc mua cổ phiếu HSG thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn với mức giá thị trường tại thời điểm giao dịch. Công ty sẽ thực hiện giao dịch ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Những ngày qua, thị trường chứng khoán liên tục trải qua những phiên giảm sâu. Cổ phiếu HSG đã có 3 phiên giảm mạnh từ 26.850 đồng/cp tại xuống còn 21.850 đồng/cp, tương đương mức giảm 18,6%.

Ước tính tại mức giá hiện tại, HSG sẽ chi hơn 480 tỉ đồng để mua cổ phiếu quỹ. Trong lần lao dốc này của thị trường chứng khoán Việt Nam, Hoa Sen là công ty đầu tiên đăng ký mua vào cổ phiếu quỹ để hỗ trợ giá cổ phiếu.

Theo kết quả kinh doanh, niên độ tài chính 2019 – 2020 (từ ngày 1-10-2019 đến ngày 30-9-2020), HSG đạt doanh thu đạt 27.531 tỉ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.153 tỉ đồng, thực hiện 288% kế hoạch và tăng trưởng 219% với cùng kỳ.

Trong niên độ tài chính 2020 – 2021, HSG đặt mục tiêu doanh thu 33.000 tỉ đồng, tăng 20% và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.