Hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ, có đi nghĩa vụ quân sự?

Hiện tại tôi đã hoàn thành xong thời gian đi nghĩa vụ dân quân tự vệ tại chỗ và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Xin hỏi, việc đã có giấy xác nhận hoàn thành xong nghĩa vụ dân quân tự vệ thì có phải tham gia nghĩa vụ quân sự nữa hay không?

Bạn đọc Trần Phi (trungphi...@gmail.com)

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Điểm a, khoản 4, điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định, công dân thuộc trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình: Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực.

Do đó, trong thời gian tham gia dân quân tự vệ nòng cốt (dân quân tự vệ tại chỗ là một loại thuộc dân quân tự vệ nòng cốt) nếu có đủ 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực thì sẽ được coi như là đã hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, từ ngày 1-7 tới đây, khi Luật Dân quân tự vệ 2019 chính thức có hiệu lực thì để được coi là đã hoàn thành thực hiện xong nghĩa vụ quân sự thì phải có ít nhất 24 tháng phục vụ dân quân tự vệ thường trực, tức thời gian sẽ tăng gấp đôi so với trước.

Do vậy, theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ mặc dù đã có giấy xác nhận hoàn thành xong nghĩa vụ dân quân tự vệ tại chỗ nhưng chưa có thời gian tham gia trong lực lượng dân quân tự vệ thường trực không được xem là đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Như vậy trong trường hợp này, bạn Phi không được xem là đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm