Từ khóa:

#Hội Les Enfants du Dragon
Tìm thấy 1 kết quả
Ông Tây xây hàng trăm căn nhà cho người nghèo

Ông Tây xây hàng trăm căn nhà cho người nghèo

(PL)- “Nhiều khi bạn được trả thù lao bằng tiếng khóc nhưng khóc vì hạnh phúc, ví dụ như khi bạn cho một gia đình nghèo một mái nhà” - Marc chia sẻ động lực đã thôi thúc ông mỗi ngày làm việc thiện tại Việt Nam.