Hội nghị quan chức cao cấp APEC chính thức khai mạc

Các sự kiện này bao gồm: Hội nghị lần thứ 11 của Nhóm đặc trách về khai khoáng (MTF11); hội thảo về Danh mục kiểm tra đóng mỏ của chính phủ; cuộc họp của Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC) Diễn đàn Hợp tác an toàn thực phẩm (FSCF).

Theo kế hoạch, từ ngày 9 đến 21-5, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ hai (SOM 2) và các cuộc họp liên quan, đối thoại chính sách cao cấp APEC về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, đối thoại nhiều bên về hợp tác APEC hướng tới năm 2020 và tương lai, hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại APEC lần thứ 23 (MRT 23).

Các hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu nửa chặng đường của năm APEC Việt Nam 2017, đồng thời định hướng việc chuẩn bị nội dung và các văn kiện sẽ được trình lên lãnh đạo các nền kinh tế và các bộ trưởng APEC thông qua vào tháng 11 tới tại TP Đà Nẵng.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.