ĐÃ NGHE ĐÃ THẤY

Hơn nửa số người được hỏi không biết đang sửa Hiến pháp

Đáng chú ý nhất là con số 42,4% số người dân được hỏi không biết hoặc chưa bao giờ nghe nói đến Hiến pháp.

Với những người biết đến Hiến pháp, có tới 23% lại không hề biết đến việc sửa đổi Hiến pháp 1992 đang diễn ra. Nói cách khác, có 13% số người được hỏi biết đến Hiến pháp nhưng không hề biết Hiến pháp đang được sửa.

Về mặt xác suất, có thể kết luận tới 55% số người tham gia khảo sát chẳng biết gì về quá trình sửa đổi Hiến pháp 1992 đang diễn ra.

Theo ông Lê Minh Tâm, Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (VLA), nhiều người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế họ chỉ nghe đến khẩu lệnh liên quan đến Hiến pháp chứ chưa thực sự tiếp cận và biết Hiến pháp như thế nào. (Theo ttvn.vn)

Thế giới không có nước nào dùng xe công tùy tiện như ta

Về sự kiện chính phủ Mỹ phải đóng cửa, TS Lê Đăng Doanh, nhận định: “Việt Nam nên nhìn nhận đây như một tấm gương tày liếp. Đến một nền kinh tế mạnh và giàu có như họ cũng không chịu nổi bội chi ngân sách quá cao và quá lâu. Hãy coi đó là một lời cảnh báo rất nghiêm khắc rằng không thể tiếp tục chi ngân sách một cách quá dễ dãi như người dân hay đùa là “tiêu tiền chùa”. Qua đây tôi cũng thấy Quốc hội Mỹ giám sát việc chi tiêu ngân sách rất chặt chẽ”.

“…Trên thế giới, không có chuyện dùng xe công một cách tùy tiện như ở ta, từ cấp phó đến giám đốc sở đều có xe đưa rước. Liên minh hợp tác xã của một tỉnh cũng được cấp một chiếc xe biển xanh để chủ tịch dùng xe công đưa đón hằng ngày, ăn cưới, ăn giỗ... Hay quỹ lương đang được chi cho rất nhiều biên chế không hề có sản phẩm công việc nào… ”. (Theo Vnexpress)