1 'án lệ' xem dịch COVID-19 là yếu tố khách quan

1 'án lệ' xem dịch COVID-19 là yếu tố khách quan

(PLO)- Cấp giám đốc thẩm xác định hợp đồng thuê nhà giữa hai bên chấm dứt do yếu tố khách quan, đó là tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không thể lường trước được.