Từ khóa:

#hưởng trợ cấp ốm đau
Tìm thấy 4 kết quả
Con ốm, mẹ được nghỉ việc để chăm bao lâu?

Con ốm, mẹ được nghỉ việc để chăm bao lâu?

Cho tôi hỏi hai vấn đề liên quan đến chế độ ốm đau. Thứ nhất, trường hợp người lao động (NLĐ) bị ốm đau, tai nạn trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm hoặc nghỉ việc riêng thì có được tính hưởng trợ cấp ốm đau không?
Tăng mức hưởng trợ cấp ốm đau

Tăng mức hưởng trợ cấp ốm đau

(PLO)- Theo ThS Đặng Minh Sử, Trưởng phòng Pháp chế Sở LĐ-TB&XH, Luật BHXH 2014 có hơn 100 điểm mới, trong đó có nhiều điểm mới tiến bộ.