Con ốm, mẹ được nghỉ việc để chăm bao lâu?

Thứ hai, trường hợp trong cùng một thời gian mà NLĐ có từ hai con dưới bảy tuổi bị ốm đau thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính như thế nào?

Bạn đọc Thanh Hương (Quận 3, TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Điều 25 Luật BHXH quy định NLĐ đang tham gia BHXH được hưởng chế độ ốm đau khi thuộc một trong các điều kiện sau: NLĐ bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

NLĐ nghỉ việc để chăm sóc con dưới bảy tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Trường hợp NLĐ bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động thì không được giải quyết hưởng chế độ ốm đau.

Trường hợp trong cùng một thời gian NLĐ có hai con dưới bảy tuổi bị ốm đau thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế NLĐ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau.

Thời gian tối đa NLĐ nghỉ việc trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con, tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới ba tuổi. NLĐ được nghỉ tối đa 15 ngày làm việc nếu con từ đủ ba tuổi đến dưới bảy tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm