Rác ứ đọng khắp nơi ở Quảng Nam

Rác ứ đọng khắp nơi ở Quảng Nam

(PL)- Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc tuyến đường 40B từ huyện Phú Ninh đến huyện Tiên Phước xuất hiện nhiều điểm tập kết rác tự phát.