Infographic:Người đi bộ vi phạm luật giao thông, bị phạt thế nào?

Infographic:Người đi bộ vi phạm luật giao thông, bị phạt thế nào? ảnh 1
Infographic:Người đi bộ vi phạm luật giao thông, bị phạt thế nào? ảnh 2