Xe cổ: Chơi và sinh lợi

Xe cổ: Chơi và sinh lợi

Bên cạnh sở thích sưu tầm xe cổ, xe cũ gần đây tại Anh đã xuất hiện xu hướng tìm lợi nhuận từ dòng xe này.