Jetstar Pacific có tổng giám đốc mới

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Phương chính thức được bổ nhiệm vị trí tổng giám đốc Jetstar Pacific từ ngày 7-12-2016, kế nhiệm ông Lê Hồng Hà vừa được các cổ đông và HĐQT bầu giữ chức chủ tịch HĐQT Jetstar Pacific.

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Phương là trưởng văn phòng Vietnam Airlines khu vực châu Âu. Việc thay đổi nhân sự cấp cao được thực hiện để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển năm năm tiếp theo, giai đoạn đến năm 2020 tại Jetstar Pacific đã được các cổ đông và HĐQT thông qua.