Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2014 của Bắc Giang

Nội dung chi tiết cụ thể như sau:

Tổng số tuyển dụng: 224, trong đó Giáo viên khối tiểu học các huyện 157 chỉ tiêu (Yên Thế 24 - 15 văn hóa, 5 tiếng Anh, 4 Tin học; Tân Yên 20 giáo viên văn hóa; Hiệp Hòa 35 - 33 văn hóa, 02 Tin học; Lục Nam 17 - 12 văn hóa, Nhạc 02, Mĩ thuật 01, tiếng Anh 02; Lục Ngạn 61 - 50 văn hóa, tiếng Anh 05, Tin học 06);

Giáo viên khối THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: 66 chỉ tiêu, gồm

Môn

Số lượng

Môn

Số lượng

Văn

08

Toán

08

Lịch sử

07

06

Địa

05

Hóa

02

Giáo dục công dân

03

Sinh học

07

Giáo dục thể chất

02

Kỹ thuật công nghiệp

03

Tiếng Anh

07

Kỹ thuật nông nghiệp

04

Tiếng Trung

01

Tin học

03

Thời gian:

- Từ ngày 02 đến 05/8/2014, Thông báo Kế hoạch;

- Từ 05 đến hết 15/8/2014, bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển (cả ngày thứ 7 và CN, tại Phòng Nội vụ huyện đối với huyện có chỉ tiêu, tại Sở GD&ĐT đối với các trường thuộc Sở và CĐ Ngô Gia Tự);

- Ngày 30/8/2014, tổ chức kiểm tra sát hạch tại THPT Ngô Sĩ Liên (thời gian, địa điểm cụ thể được thông báo trước 10 ngày thi).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm