Kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI

Chiều 17-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI.
Theo đó, có 61 người đã trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI trong danh sách 72 ứng cử viên.
Trước đó, đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI gồm có 65 người. Trong đó, sẽ bầu 61 người tại đại hội, khuyết bốn người sẽ được bổ sung sau.
Dự kiến, tối 17-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
Chúng tôi sẽ cập nhật danh sách 61 người trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ở những bản tin sau.