Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 26-9, tại TP Hạ Long, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban ngành tham dự đại hội.  

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV có chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc”.

Đại hội sẽ diễn ra từ 25 đến 27-9 với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho 20 Đảng bộ trực thuộc, đại diện cho hơn 100.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội sẽ tập trung tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua, xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến và dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, trình bày dự thảo báo cáo chính trị nêu rõ nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi phương diện; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/17 chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Cụ thể, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kinh tế tăng trưởng cao, ổn định ở mức hơn 10%, thu nhập bình quân năm 2020 đạt 6.700USD/người, gấp năm lần năm 2015.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng bền vững, du lịch dịch vụ ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy chuyển đổi phương thức từ “nâu” sang “xanh”. Kết hợp chặt giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, tỉ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,36%.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, cho biết tỉnh quyết tâm đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế yếu kém còn tồn tại của tỉnh đó là năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng. Tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ, du lịch không đạt mục tiêu đề ra. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, phát triển kinh tế biển, dịch vụ cảng biển, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng chậm so với tiềm năng, lợi thế. Nguồn nhân lực chất lượng cao còn yếu và thiếu. Chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, miền còn lớn.

Với mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã đề ra 19 chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, trong đó thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt 10.000 USD.

Để thực hiện được các chỉ tiêu này, tỉnh Quảng Ninh cần tập trung thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng chính quyền liêm chính; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực, phát triển công nghệ cao, sạch; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế

Trong đó, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy nhanh tốc độ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo được xác định là ba khâu đột phá.

"Giai đoạn tới tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung phát triển dịch vụ tổng hợp hiện đại ngày càng giữ vai trò chủ đạo, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” – ông Ký nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm