Khám bệnh ngày nghỉ, ngày lễ có được thanh toán BHYT?

Cho tôi hỏi khi đi khám chữa bệnh (KCB) đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật thì sẽ được quỹ BHYT thanh toán theo các mức như thế nào? Quỹ BHYT có thanh toán chi phí KCB BHYT vào ngày lễ, ngày nghỉ không?

Bạn đọc có địa chỉ email thienthao…@gmail.com

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM trả lời: KCB đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật được quỹ BHYT thanh toán theo các mức:

Người bệnh được thanh toán 100% chi phí KCB khi: KCB tại tuyến xã hoặc tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở (từ 1-7-2018 tương đương 208.500 đồng). Học sinh, sinh viên (HSSV) là con của liệt sĩ; người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sống tại các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; HSSV đang sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; sống tại xã đảo, huyện đảo; tham gia BHYT năm năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở (từ 1-7-2018 tương đương 8.340.000 đồng), trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến.

Người bệnh lưu giữ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả làm căn cứ để cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Trường hợp vượt quá số tiền trên được cơ quan BHXH chi trả theo quy định.

Người dân TP.HCM khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế  tại bệnh viện TP. Ảnh: H.LAN

Người bệnh được chi trả viện phí 95% đối với HSSV thuộc hộ cận nghèo và 80% chi phí KCB đối với các HSSV còn lại.

Trường hợp người tham gia BHYT khi đi KCB BHYT vào ngày lễ, ngày nghỉ tại các cơ sở KCB BHYT có ký hợp đồng KCB BHYT được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT.

Cơ sở y tế có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn, phải công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng của người bệnh tham gia BHYT. Đồng thời, nơi KCB phải thông báo trước cho người bệnh, người bệnh phải tự chi trả phần chi phí ngoài phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT (nếu có).

Cơ sở y tế có tổ chức KCB BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ phải thông báo cho tổ chức BHXH để bổ sung vào hợp đồng KCB trước khi thực hiện.

Bạn có thể tìm hiểu chi tiết thêm các điều nói trên tại Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm