Khẩn trương điều chỉnh quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc rà soát quy hoạch, xây dựng phương án mở rộng và lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thông báo nêu rõ Bộ GTVT đã giao Tư vấn ADCC rà soát lại các quy hoạch, xây dựng phương án mở rộng và lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch nhằm giải quyết tình trạng quá tải tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Do còn có các ý kiến khác nhau, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã lựa chọn Tư vấn ADP-I thực hiện việc quy hoạch mở rộng, nâng công suất khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Kết quả nghiên cứu phù hợp với quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và cơ bản đáp ứng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Để phương án điều chỉnh quy hoạch, mở rộng và nâng công suất khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bảo đảm đầy đủ tính khoa học, khách quan và đáp ứng nhu cầu thực tiễn đòi hỏi, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo Tư vấn ADP-I bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tiếp thu ý kiến các bộ, ngành liên quan và UBND TP.HCM… Làm rõ thêm cơ sở khoa học của việc dự báo nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không. Nghiên cứu phương án sử dụng Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ trong việc giải quyết tình trạng quá tải và giảm ùn tắc giao thông tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đề xuất phương án tổ chức giao thông trong khu vực cảng hàng không, việc kết nối đồng bộ với hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT và hạ tầng kỹ thuật khác của TP.HCM như cấp điện, chiếu sáng, cấp và thoát nước...

Phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan xác định rõ diện tích đất phải thu hồi do việc điều chỉnh quy hoạch, diện tích đất do Bộ Quốc phòng đang quản lý có thể bàn giao ngay để phát triển GTVT hàng không; từ đó đề xuất phân kỳ đầu tư, xây dựng phù hợp.

Bộ GTVT khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch với các nội dung nêu trên; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trước khi báo cáo Thủ tướng và Thường trực Chính phủ xem xét, quyết định vào cuối tháng 3-2018.