Khẩn trương xây dựng metro Hà Nội - sân bay Nội Bài

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi UBND TP Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ GTVT, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường về chủ trương đầu tư 3 dự án xây dựng các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội.

Theo đó, xét đề nghị của UBND TP Hà Nội, đồng thời căn cứ ý kiến của các Bộ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng Hà Nội là đô thị đặc biệt; trong quá trình phát triển, thủ đô Hà Nội gặp nhiều thách thức và áp lực do sự gia tăng dân cư ngày càng lớn.

Khẩn trương xây dựng metro Hà Nội - sân bay Nội Bài ảnh 1
Sẽ có tuyến đường sắt Hà Nội - sân bay Nội Bài. Ảnh: Internet

Với tình hình và xu hướng phương tiện cá nhân ngày càng gia tăng, nhằm giảm ùn tắc giao thông, yêu cầu phải hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng, trong đó có hệ thống đường sắt đô thị. Đầu tư các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội cần nguồn kinh phí lớn, trong khi nguồn vốn ngân sách còn hạn chế, do đó việc huy động các nguồn vốn xã hội cho đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông nói chung, hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội nói riêng là cần thiết.

Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị UBND TP Hà Nội trên cơ sở quy hoạch hạ tầng giao thông, sớm nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đầu tư đồng bộ với hệ thống hạ tầng đường sắt. Trước mắt, lựa chọn các dự án ưu tiên để đầu tư; chú ý huy động các nguồn lực (kể cả bằng hình thức hợp đồng BOT) để xây dựng tuyến đường sắt Hà Nội-sân bay Nội Bài và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đảm bảo kết nối thống nhất toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị ở Hà Nội (kết nối giữa các nhà ga, các đoàn tàu và trung tâm quản lý điều hành). Khi kết nối các tuyến đường sắt phải bảo đảm về kỹ thuật và an toàn.

Quá trình thực hiện các dự án đầu tư phải đảm bảo giảm thiểu tác động, ảnh hưởng đến các công trình xây dựng hiện có, đặc biệt là các công trình di sản, công trình quan trọng và đảm bảo an toàn trong quá trình đầu tư xây dựng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, GTVT, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, phối hợp và hướng dẫn UBND Hà Nội thực hiện các quy trình, thủ tục đối với các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Sớm trình Quốc hội để thông qua chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp cuối năm nay. Hiện nay, các hạng mục công việc của dự án cần được tiếp tục thực hiện (như thiết kế kỹ thuật) để khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, dự án có thể được triển khai thực hiện nhanh hơn, bởi vì, đã chủ động được về vốn ngân sách, vốn của nhà đầu tư theo hình thức BT và chủ động về quỹ đất.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND Hà Nội, Bộ GTVT chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án hạ tầng đô thị đang được thực hiện, trong đó có hai tuyến đường sắt, gồm tuyến Nhổn - ga Hà Nội và  tuyến Cát Linh - Hà Đông.