Khánh Hòa quy định diện tích đất ở tối thiểu để được tách thửa

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa quy định điều kiện để tách thửa đối với đất ở tại đô thị phải có diện tích tối thiểu là 36 m2 cùng với những điều kiện khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định 28 quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với loại đất trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày 10-1.

Khánh Hòa quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn. Ảnh: HH.

Khánh Hòa quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn. Ảnh: HH.

Theo quy định, diện tích tối thiểu để được tách thửa đối với đất ở tại đô thị với thửa đất tiếp giáp đường giao thông có bề rộng từ 19 m trở lên phải từ 45 m2 trở lên và chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất phải từ 5 m trở lên.

Đối với thửa đất tiếp giáp đường giao thông bề rộng từ 10 m đến dưới 19 m thì diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 36 m2 trở lên và chiều rộng mặt tiền từ 4 m trở lên. Thửa đất tiếp giáp đường giao thông rộng dưới 10 m thì diện tích tối thiểu phải 36 m2 và chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất phải 3 m trở lên.

Tại nông thôn, thửa đất tiếp giáp quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã thì diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 50 m2 trở lên và chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất phải từ 5 m trở lên.

Tỉnh Khánh Hòa cũng quy định diện tích tách thửa tối thiểu tại khu vực đảo phải từ 50 m2 trở lên và chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất phải từ 5 m trở lên. Đất tại các khu vực còn lại phải có diện tích tối thiểu 60 m2 và chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất phải từ 5 m trở lên mới được tách thửa.

Diện tích tối thiểu đất ở nông thôn được tách thửa từ 50 m2 trở lên. Ảnh: VK.

Diện tích tối thiểu đất ở nông thôn được tách thửa từ 50 m2 trở lên. Ảnh: VK.

Còn những trường hợp tách thửa đất ở trong khu dân cư hiện hữu mà phải bố trí lối đi chung vào các thửa đất thì phải đảm bảo chiều rộng lối đi chung tối thiểu là 1,5 m. Khu vực không thuộc khu dân cư hiện hữu thì chiều rộng lối đi chung tối thiểu là 4 m.

Quy định mới về tách thửa của Khánh Hòa cũng yêu cầu điều kiện các thửa đất muốn tách, hợp thửa phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định Luật Đất đai.

Trường hợp tách thửa có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu để hợp với thửa đất liền kề thì hai thửa đất hợp lại phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu. Bên cạnh đó việc tách và hợp phải đồng thời thực hiện.

Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa cũng quy định thửa đất sau khi tách, hợp thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu.

Khánh Hòa cũng cho biết trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ về giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và tách thửa trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa giải quyết thì tiếp tục giải quyết hồ sơ theo các quyết định trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm