Khi nào cảnh sát giao thông được hóa trang tuần tra?

Xin hỏi CSGT được hóa trang khi tuần tra, kiểm soát trong trường hợp nào?

Bạn đọc có địa chỉ Thienannguyen@...

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 9 Thông tư 01/2016/TT-BCA, việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang của CSGT được quy định như sau:

Các trường hợp tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang gồm: Hóa trang sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đấu tranh phòng, chống tội phạm; khi tình hình an ninh trật tự hoặc trật tự, an toàn giao thông phức tạp.

Khi nào cảnh sát giao thông được hóa trang tuần tra? ảnh 1

CSGT chỉ được hóa trang khi có kế hoạch. Ảnh: Báo Nghệ An

Điều kiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang là phải có kế hoạch tuần tra, kiểm soát được người có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung kế hoạch phải nêu rõ phương pháp thực hiện, lực lượng, phương thức liên lạc, thời gian, địa bàn tuần tra, kiểm soát; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để tuần tra, kiểm soát.

Tổ tuần tra, kiểm soát phải bố trí một bộ phận cán bộ trong tổ để hóa trang (mặc thường phục) thực hiện nhiệm vụ giám sát tình hình trật tự giao thông, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện vi phạm phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để xử lý.

Bộ phận hóa trang và bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai trong một tổ phải giữ một khoảng cách thích hợp bảo đảm việc xử lý vi phạm kịp thời, đúng pháp luật.

Quy định nói trên cũng nghiêm cấm lạm dụng việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang để sách nhiễu, gây phiền hà, làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.