Không được cắt lương khi kỷ luật người lao động

Xin hỏi công ty có được phạt tiền và cắt lương của người lao động hay không?

Bạn đọc Nguyễn Tú (Bình Tân, TP.HCM)

Luật sư Lại Thị Thanh Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 125 Bộ luật Lao động 2012 quy định người sử dụng lao động (NSDLĐ) được áp dụng các hình thức kỷ luật đối với người lao động gồm: Khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá sáu tháng; cách chức; sa thải.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 128 Bộ luật Lao động 2012 cũng quy định NSDLĐ không được phép áp dụng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động. Theo điểm b khoản 3 Điều 18 Nghị định 28/2020, NSDLĐ bị xử phạt 10-15 triệu đồng đối với việc dùng hình phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động. Ngoài ra, NSDLĐ buộc phải trả lại khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động.

Từ các quy định trên, việc công ty chị Tú áp dụng hình thức phạt tiền và cắt lương của người lao động là trái quy định của pháp luật. Chị Tú và các công nhân có thể kiến nghị lên công đoàn cơ sở tại công ty để được bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm