Khuyến cáo việc chuyển nhượng căn hộ ở chung cư Phước Lý

Theo sở này, khu chung cư Phước Lý gồm năm khối nhà với tổng số 602 căn hộ. Đây là chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt bố trí cho thuê căn hộ đối với các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.

“Người được thuê không được chuyển đổi, bán, cho thuê lại hoặc cho mượn nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào” - Sở Xây dựng nhấn mạnh.

Tất cả hành vi bán, cho thuê lại căn hộ tại chung cư Phước Lý là không đúng quy định và sẽ bị xử phạt theo quy định. Cụ thể, phạt 50-60 triệu đồng đối với hành vi chuyển đổi, bán, cho thuê lại nhà ở hoặc cho mượn nhà ở, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm mà có. Đồng thời, đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định.

Người dân nếu phát hiện hành vi vi phạm có thể phản ánh về Thanh tra Sở Xây dựng để kiểm tra, xử lý.