VỤ MUA THUỐC GIÁ CAO RỒI Để TỒN KHO

Kiểm điểm hàng loạt lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang

Đó là Giám đốc Võ An Ninh, Phó Giám đốc Phan Thanh Tùng, Chánh văn phòng Lê Văn Tạo... Tại cuộc họp, tập thể và các cá nhân nói trên đã nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm và nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Các ông Võ An Ninh, Phan Thanh Tùng bị kiểm điểm do trong công tác quản lý, điều hành Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc đã có sai phạm trong việc mua sắm trang thiết bị, đấu thầu thuốc. Ông Lê Văn Tạo, trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế năm 2012 đã cùng với ông Phan Thanh Tùng và ông Nguyễn Thanh Thế (Trưởng phòng Nghiệp vụ dược) chọn thầu không đúng theo tiêu chí đặt ra, gây ra thiệt hại số tiền trên 113 triệu đồng.

GIA TUỆ