Kiểm điểm nhiều lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

Ông Lâm cũng cho biết sau khi có kết luận thanh tra, tỉnh đã chuyển hồ sơ sang công an tỉnh để xác minh, làm rõ. Sau đó, công an trả lại hồ sơ nên tỉnh tiến hành kiểm điểm để xử lý theo quy định.

Như chúng tôi đã thông tin, sau khi thanh tra toàn diện hoạt động của BQL Khu kinh tế Trà Vinh, thanh tra phát hiện BQL sử dụng, quản lý kinh phí chưa đảm bảo nguyên tắc quản lý tài chính với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng. Kiểm tra bảy công trình do BQL các KCN và Khu kinh tế Trà Vinh làm chủ đầu tư có hàng loạt công trình gây lãng phí, thi công kéo dài, khi hoàn thành không thể sử dụng… Thanh tra đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, có hình thức xử lý theo quy định. Trong đó, đề nghị nghiêm khắc kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với ông Dương Văn Kẽn - Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Trưởng BQL Khu kinh tế; ông Lê Tấn Lực - Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh…

GIA TUỆ