Kiểm tra công tác thu hồi tài sản tham nhũng tại Bộ Tư pháp

Theo Trưởng ban Nội chính Trung ương, dù đã đạt được một số kết quả khả quan song công tác phòng, chống tham nhũng vẫn tồn tại một vấn đề là tỉ lệ thu hồi tài sản thất thoát do tham nhũng còn thấp. Do đó, việc lập các đoàn kiểm tra để tìm ra các khó khăn, vướng mắc, từ đó kiến nghị biện pháp để nâng cao tỉ lệ thu hồi tài sản thất thoát từ các vụ án tham nhũng về kinh tế là rất cần thiết. Ngoài ra, việc đánh giá những bất cập cụ thể trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án xem pháp luật có những vướng mắc gì để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp cũng vô cùng quan trọng.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định thành lập năm đoàn kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại một số cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương.