Kiên Giang: Dân ven biển thiếu nước ngọt trầm trọng

Để có nước sạch sử dụng hằng ngày, họ phải mua với giá 70.000-100.000 đồng/m3.

Nhiều người dân cho biết vùng này trước đây nuôi cá nước ngọt, trồng lúa nên mùa khô cũng còn nước trữ ở ao đìa sử dụng đến khi mùa mưa xuống. Kể từ khi chuyển sang mô hình tôm - lúa (khoảng 15 năm) thì vào mùa khô không còn nước ngọt để tắm, giặt, nấu nướng. Tình hình này đã kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa có hướng khắc phục.

K.GIANG