Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương. 

Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương

Phó chủ tịch hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch (Phó Chủ tịch Thường trực); Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính (mời tham gia là phó chủ tịch hội đồng). Các ủy viên của hội đồng là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan. 

Ban Thường trực hội đồng gồm 17 thành viên, do Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang làm trưởng ban.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương hoạt động theo quy định tại Quyết định số 15/QĐ-HĐGDQPAN ngày 19-3-2014 của chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương.