Kiện toàn hội đồng thẩm định giá đất TP.HCM

Hội đồng có chức năng thẩm định phương án giá đất theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ TN&MT.

Cụ thể, thẩm định phương án giá đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất sang giao đất; thẩm định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm.

Đồng thời, hội đồng cũng thẩm định giá bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, thẩm định giá khởi điểm bán đấu giá các nền đất tái định cư, căn hộ chung cư tái định cư dôi dư theo chỉ đạo của UBND TP.

Hội đồng sẽ chịu trách nhiệm thẩm định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thẩm định phương án hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và hệ số điều chỉnh giá nền đất tái định cư.

Ngoài ra, tùy theo đặc điểm, tính chất của từng hồ sơ vụ việc, chủ tịch hội đồng sẽ mời đại diện các sở quản lý chuyên ngành khác, đơn vị quản lý tài sản, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất với vai trò là ủy viên.