Kinh tế khó khăn nhưng thu ngân sách vượt dự toán

Theo đó, ủy ban này cho biết năm 2015 tổng thu ngân sách nhà nước dự báo vẫn đạt và vượt dự toán. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước  tính đến ngày 15-11 đạt 807.000 tỉ đồng, bằng 88,6% dự toán, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó thu nội địa, thu từ dầu thô và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu so với dự toán lần lượt đạt 93,7%, 62,8% và 83,3%.

Mặc dù thu từ dầu thô giảm nhưng được bù đắp bởi thu nội địa nên tổng thu ngân sách nhà nước năm 2015 ước đạt 927.000 tỉ đồng, vượt 1,8% so với dự toán và tăng 7,4% so với cùng kỳ 2014.

Cũng theo cơ quan giám sát tài chính, tình hình doanh nghiệp (DN) tiếp tục cải thiện, đặc biệt nhóm DN vừa và nhỏ.

DN thành lập mới trong 11 tháng qua  tăng 28,1% về lượng và 37,7% về vốn so với cùng kỳ 2014. Trong khi đó, số DN giải thể, chấm dứt hoạt động giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2014. DN mở rộng quy mô, hiệu quả sản xuất tăng. Doanh thu bình quân DN phi tài chính trong chín tháng năm 2015 tăng 26,37% so với cùng kỳ năm 2014.

Về lạm phát, cơ quan trên cho rằng mặc dù tháng 11 là tháng thứ ba liên tiếp lạm phát (so với cùng kỳ năm trước) ở mức xấp xỉ 0% (0,34%) nhưng lạm phát cơ bản vẫn ổn định ở  khoảng 2%-3%. Trong bối cảnh tổng cầu (đầu tư và tiêu dùng) tăng trưởng tốt thì lạm phát thấp không phải tình trạng thiểu phát mà do giá hàng hóa thế giới và chi phí sản xuất giảm.