Tại kỳ điều hành chiều 25-9, Liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định tăng giá hàng loạt các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, so với kỳ điều hành trước, giá xăng E5 tăng 573 đồng/lít lên 20.716 đồng/lít; xăng A95 tăng 548 đồng/lít lên 21.945 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng tăng lên 16.586 đồng/lít (tăng 564 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa 15.643 đồng/lít (tăng 561 đồng/lít); dầu mazut 16.580 đồng/kg (tăng 628 đồng/kg).

Bộ Công Thương cho biết, kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG đối với xăng E5 ở mức 850 đồng/lít, giá xăng E5 sẽ tăng 1.423 đồng/lít so với giá hiện hành. 

Ngoài ra, Liên bộ cũng quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng A95 ở mức 150 đồng/lít, dầu diesel ở mức 200 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut ở mức 100 đồng/kg.