Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa phát đi thông tin về điều hành giá xăng dầu trong nước từ 16 giờ ngày 2-5.

Theo đó, liên bộ quyết định điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Cụ thể, giá xăng E5 tăng 986 đồng/lít lên 20.688 đồng/lít, giá xăng A95 tăng 956 đồng/lít lên 22/191 đồng/lít.

Bên cạnh đó giá dầu diesel tăng 311 đồng/lít lên 17.695 đồng/lít; dầu hỏa tăng 363 đồng/lít lên 16.625 đồng/lít; dầu madut tăng 285 đồng/lít lên 16.002 đồng/lít.

Cơ quan quản lý cũng cho phép các doanh nghiệp đầu mối được chi quỹ bình ổn đối với xăng E5 là 925 đồng/lít, xăng A95 là 283 đồng/lít.

Theo nhà chức trách, giá xăng dầu thành phẩm thế giới 15 ngày qua tiếp tục đi lên, với mức tăng hơn 3% so với kỳ trước. Điều này dẫn đến giá xăng dầu trong nước phải tăng lên.

Trước đó, tại kỳ điều hành 17-4, nhà điều hành đã điều chỉnh tăng 1.115 đồng/lít với xăng E5; 1.202 đồng/lít với xăng A95. Các mặt hàng dầu cũng tăng 291-407 đồng/lít, kg tùy loại. Sau điều chỉnh, giá mỗi lít E5 tối đa 19.703 đồng; A95 có giá 21.235 đồng,...