Cán bộ huyện đoàn thả dê nữ sinh

Cán bộ huyện đoàn thả dê nữ sinh

(PL)- Được giao nhiệm vụ hướng dẫn trong những ngày tổ chức hội trại do Huyện đoàn Krông Pa (Gia Lai) tổ chức, ông NTT (Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên huyện) rất nhiệt tình với công việc.