Từ khóa:

#kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Tìm thấy 8 kết quả
Sớm xây dựng phương án Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Sớm xây dựng phương án Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

(PLO)- Xây dựng sớm cho phương án Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trong tình hình dịch bệnh, đẩy mạnh công nghệ thông tin... là những nhiệm vụ được đề ra trong phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn từ năm 2022-2025.