Làm rõ lý luận về kinh tế thị trường định hướng XHCN

Qua năm năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 10), TP Cần Thơ đã từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách theo thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trong đó, tập trung thực hiện hoàn thiện các thể chế sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế; đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường...

Phát biểu tại hội nghị, ông Vương Đình Huệ yêu cầu thời gian tới TP Cần Thơ cần làm rõ về mặt lý luận nhận thức về kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đồng thời cần quan tâm tới các mô hình hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt cần quan tâm đến chính sách an sinh xã hội; vai trò kết nối kinh tế vùng, các thể chế, chính sách cho vùng kinh tế trọng điểm.

AT