Chủ tịch Cần Thơ: Còn tình trạng cán bộ vô cảm

Chủ tịch Cần Thơ: Còn tình trạng cán bộ vô cảm

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết sẽ có các biện pháp, giải pháp mạnh mẽ hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, đặc biệt là trong kiểm tra, giám sát về thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật, kỷ cương.
Cần Thơ còn nợ đọng 108 văn bản

Cần Thơ còn nợ đọng 108 văn bản

(PLO)- Đây là số Nghị định, Thông tư mà Trung ương giao địa phương quy định chi tiết. Trên thực tế, HĐND và UBND TP Cần Thơ có thể sẽ phải ban hành văn bản nhiều hơn con số này.