Làm rõ thêm vấn đề Nhà nước và thị trường

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng dự thảo Báo cáo sơ kết đã bám sát nội dung của nghị quyết, đánh giá đúng thực trạng về những kết quả đạt được, các hạn chế, tồn tại và làm rõ những nguyên nhân cơ bản.

Theo Thủ tướng, quan điểm đúng đắn của Đảng là phát triển kinh tế phải đi liền với tiến bộ, công bằng xã hội, vì con người, lấy con người làm trung tâm. “Trong từng chính sách, từng dự án, từng bước phát triển phải đi liền với tiến bộ, công bằng xã hội” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng lưu ý cần phải làm rõ thêm một bước về vấn đề Nhà nước và thị trường. “Nhà nước làm tới đâu, làm những gì; cái nào là thị trường phải theo quy chế kinh tế thị trường, đồng thời cũng phải làm rõ vấn đề về dân chủ trong kinh tế; vấn đề về hội nhập quốc tế và độc lập tự chủ”, người đứng đầu chính phủ, trưởng ban chỉ đạo công tác sơ kết nhấn mạnh.

TLL (Theo Chinhphu.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm