Lần đầu tiên có quy trình kiểm tra, kỷ luật thống nhất cho các cấp ủy đảng trên cả nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Ban Bí thư vừa ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật… áp dụng thống nhất với cấp ủy từ tỉnh trở xuống, trên toàn quốc, thay vì mỗi nơi một kiểu.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 89-QĐ/TW ban hành năm quy trình về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở.

Đây là lần đầu tiên các cấp ủy đảng trên cả nước có một bộ quy trình thống nhất để thực hiện chức năng của mình trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Qua đó khắc phục nhược điểm của cách làm trước đây là các cấp ủy dựa vào quy trình của ngành kiểm tra đảng để tổ chức thực hiện chức năng của mình, dẫn tới có lúc, có nơi không phân biệt được điểm khác giữa chức năng kiểm tra, giám sát, kỷ luật của cấp ủy với ủy ban kiểm tra...

Lần đầu tiên có quy trình kiểm tra, kỷ luật thống nhất cho các cấp ủy đảng trên cả nước ảnh 1

Một cuộc làm việc của Vụ Địa bàn V, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: TCKT.

Năm quy trình được quy định chi tiết trong Quyết định 89 gồm: (1) Quy trình kiểm tra chấp hành chủ trương, quy định của Đảng; (2) Quy trình giám sát chuyên đề; (3) Quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; (4) Quy trình giải quyết tố cáo; (5) Quy trình thi hành kỷ luật đảng.

Tên của Quyết định 89 có đề cập tới quy trình khiếu nại kỷ luật đảng, tuy nhiên lại dẫn chiếu áp dụng Quyết định số 35-QĐ/TW năm 2021 của Bộ Chính trị về ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quyết định 35 này tương tự với nhiều quyết định khác của Trung ương giao các tỉnh ủy và cấp tương đương căn cứ vào quy trình của Trung ương để ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền của cấp mình cho phù hợp.

Năm quy trình được ban hành theo Quyết định 89 có nhiều nét giống với các quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành theo Quyết định 354-QĐ/UBKTTW, năm 2021, và áp dụng thống nhất cho ủy ban kiểm tra các cấp trên cả nước.

Tuy nhiên, nếu so sánh sẽ thấy có những điểm khác. Chẳng hạn, về chủ thể thì một bên là ủy ban kiểm tra, một bên là cấp ủy, ban thường vụ. Về thẩm quyền, cấp ủy có thẩm quyền kiểm tra nói chung việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng; còn ủy ban kiểm tra cấp trên theo ngành dọc lại cần kiểm tra mang tính nhiệm vụ chuyên môn của tổ chức đảng cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng…

Ban hành ngày 1-12-2022, Quyết định 89 của Ban Bí thư nằm trong nhiều văn bản quy phạm do Trung ương ban hành gần đây nhằm hoàn thiện, hệ thống hóa, quy phạm hóa để điều chỉnh hoạt động của Đảng trên phạm vi cả nước.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.
TP.HCM yêu cầu lập tổ công tác rà soát các dự án kéo dài

TP.HCM yêu cầu lập tổ công tác rà soát các dự án kéo dài

(PLO)-  Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường  yêu cầu UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thành lập tổ công tác rà soát đối với các dự án, vụ việc kéo dài gây bức xúc. Một trong những dự án được "thúc" phải giải quyết là Khu dân cư Vĩnh Lộc.