Lãnh đạo Bộ GTVT cần dám dám làm, dám chịu trách nhiệm

Tại đây, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến Thủ tướng: “GTVT là lĩnh vực rất quan trọng trong ba khâu đột phá chiến lược. Đề nghị Bộ trưởng dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Thủ tướng để thúc đẩy công việc nhanh hơn, tốt hơn. Rất cần sự quyết liệt của Bộ GTVT trong việc nâng cấp hạ tầng giao thông”.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt chủ trương kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư BOT trong bối cảnh nguồn vốn nhà nước hạn hẹp. Đây là chủ trương đúng đắn tuy ở một số dự án có vấn đề cần xử lý. Thủ tướng đề nghị Bộ tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án như đường bộ cao tốc Bắc-Nam, sân bay Long Thành, đường ven biển…

Ngoài ra, Bộ GTVT cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thành các dự án gắn với bảo đảm chất lượng, chất lượng đầu tư, khai thác sử dụng. Thực hiện quyết liệt, cụ thể chủ trương xã hội hóa đầu tư hạ tầng giao thông.

Riêng đối với công tác kiểm tra chuyên ngành, ông Mai Tiến Dũng nhận định Bộ GTVT đã triển khai sớm các giải pháp cải cách. Bộ đã rà soát cắt giảm 46% các điều kiện đầu tư kinh doanh không phù hợp. Đây là những con số rất đáng hoan nghênh.