Lãnh đạo Quảng Nam chỉ đạo sau vụ vỡ đập thải mỏ vàng

Ngày 20-3, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, đã có văn bản chỉ đạo sau vụ vỡ đập thải làm cá chết ở khu vực khai thác vàng Bồng Miêu (Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam).

Lãnh đạo Quảng Nam chỉ đạo sau vụ vỡ đập thải mỏ vàng ảnh 1

Khu vực vỡ đập thải ở mỏ vàng.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh giao chủ tịch UBND huyện Phú Ninh khẩn trương tổ chức kiểm tra, truy quét, xử lý ngay tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện, đặc biệt khu vực sông Bồng Miêu và khu vực Đồi Sim xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản vàng trái phép.

Tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666 dừng toàn bộ hoạt động khai thác, sử dụng quặng tại các bãi thải mỏ vàng Bồng Miêu và hoạt động vận chuyển, tuyển, chế biến quặng đuôi tại bãi thải mỏ vàng Bồng Miêu, xưởng chế biến tận thu kim loại vàng, chì ở khu vực Suối Trang và xưởng chế biến tận thu kim loại vàng ở khu vực Hố Lò 5 theo đúng chỉ đạo của Bộ TN&MT.

Công an tỉnh Quảng Nam phải phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Phú Ninh tổ chức kiểm tra, truy quét, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tiến hành thanh kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đồn Công an xã Tam Lãnh đã để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý trong thời gian qua, xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản trái phép. Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về UBND tỉnh trước ngày 31-3.

Căn cứ kết quả kiểm tra, kết quả phân tích mẫu nước thải vào ngày 9-3 do Tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường đã thực hiện tiến hành xử lý nghiêm đối với hành vi xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt Quy chuẩn Việt Nam gây ô nhiễm môi trường đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666, đồng thời tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện kịp thời các hành vi sai phạm của công ty.

Sở TN&MT có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương giám sát việc chấp hành pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với UBND huyện Phú Ninh, công an tỉnh kiểm tra, truy quét, xử lý ngay tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện, đặc biệt khu vực sông Bồng Miêu và khu vực Đồi Sim xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh.

UBND xã Tam Lãnh có trách nhiệm tăng cường giám sát chặt chẽ việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666 dừng toàn bộ hoạt động khai thác, sử dụng quặng tại các bãi thải mỏ vàng Bồng Miêu và hoạt động vận chuyển, tuyển, chế biến quặng đuôi tại bãi thải mỏ vàng Bồng Miêu, xưởng chế biến tận thu kim loại vàng, chì ở khu vực Suối Trang và xưởng chế biến tận thu kim loại vàng ở khu vực Hố Lò 5 theo đúng chỉ đạo của Bộ TN&MT. Báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666.

Đề xuất và tham gia với Đoàn kiểm tra của huyện, của tỉnh về kiểm tra, truy quét, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn của xã; xử lý nghiêm cán bộ, nhân viên thuộc quyền quản lý khi phát hiện hành vi bao che, tiếp tay cho hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn của xã.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666 thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ TN&MT tại Công văn số 2104/BTNMT-ĐCKS ngày 28-4-2017 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 4606/UBND-KTN ngày 30-8-2017, số 5897/UBND-KTN ngày 30-10-2017. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trong việc thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố vỡ hồ chứa nước thải, khẩn trương báo cáo kết quả khắc phục về UBND tỉnh, Sở TN&MT, công an tỉnh, UBND huyện Phú Ninh, UBND xã Tam Lãnh trước ngày 31-3 để theo dõi, quản lý và chỉ đạo.

Trước đó, người dân phát hiện một đoạn đập thải ở khu vực mỏ vàng Bồng Miêu bị vỡ, chất thải quặng đổ xuống sông làm cá chết nhiều. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra.