Lây nhiễm HIV qua đường tình dục tỉ lệ cao

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, tính đến ngày 31-12-2016 số người nhiễm HIV được phát hiện trên địa bàn là 5.763 người, trong đó có 2.306 người đã tử vong. Điều đáng quan tâm là việc lây truyền qua đường tình dục vẫn là xu hướng lây truyền HIV chính tại Cần Thơ trong khi ở các địa phương khác lại là xu hướng lây nhiễm từ con đường nghiện ma túy. Theo đó, số người nhiễm HIV phát hiện năm 2016 lây qua quan hệ tình dục chiếm 87,5%, tăng 2,8% so với cùng kỳ. 

Bên cạnh đó, tỉ lệ nhiễm HIV trong nhóm lây truyền từ mẹ sang con đặc biệt tăng rất nhanh và diễn biến rất phức tạp trong những năm gần đây (năm 2013 là 1,5% nhưng năm 2016 là 17,3%).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Trưởng đoàn giám sát, lưu ý Cần Thơ khi phát triển du lịch miệt vườn cần nghiên cứu, theo dõi, đánh giá tình hình để phòng ngừa các vấn đề liên quan đến ma túy, mại dâm tốt hơn.